• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Ogłoszenie o przetargu
2023-03-03 09:02:50
Ogłoszenie o przetargu   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Wójt Gminy Łoniów ogłasza  przetarg ustny nieograni  ...więcej

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
2023-01-20 11:08:25
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"    ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2023-01-11 11:04:05
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2023-01-11 11:03:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2023-01-10 10:44:29
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ...więcej

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa
stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
2022-12-27 18:37:29
Wójt Gminy Łoniów informuje, że Gmina Łoniów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w oparciu o Ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego d  ...więcej

Informacja o podmiocie, który dokonał sprzedaży węgla na rzecz Gminy Łoniów
2022-12-08 13:01:32
Zamawiający: Gmina Łoniów, Łoniów 56 27-670 Łoniów Data i miejsce zawarcia umowy: 23 listopada 2022 roku w formie elektronicznej, Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem ilości rzeczy lub innych dóbr oraz   ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
2022-11-21 12:04:39
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie  ...więcej

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
2022-11-07 16:16:50
Wójt Gminy Łoniów, informuje, że zgodnie z przepisem wskazanym poniżej przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Łoniów. Komunikat wydano na podstawie a  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
2022-11-07 16:15:41
  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2022-11-04 13:11:13
Łoniów, dn. 2022.11. 04   Sprawozdanie                               z przeprowadzonych  ...więcej

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
2022-11-04 07:59:04
Wójt Gminy Łoniów informuje, że Gmina Łoniów przystąpiła do zakupu paliwa stałegoz przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w oparciu o Ustawę z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego d  ...więcej

INFORMACJA w sprawie Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
2022-10-18 09:31:38
  INFORMACJA   Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2022-10-17 09:52:51
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ...więcej

Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2022-09-16 14:21:27
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2022-09-16 10:45:35
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2022-09-16 10:45:14
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-09-06 07:35:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
2022-08-24 11:56:57
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
2022-08-04 13:33:39
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 165
następne