• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Informacja Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie
2020-10-16 10:10:57
Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 11.2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowiez dnia 21 września 2020 roku, Ustalamy dzień 30 października 2020 roku dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowiew zamian za  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Łoniów
2020-10-16 10:06:47
Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr RG.0050.163.2020 Wójta Gminy Łoniówz dnia 21 września 2020 roku, Ustalamy dzień 30 października 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Łoniowiew zamian za święto przypadaj  ...więcej

INFORMACJA w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
2020-10-02 11:57:45
Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  ...więcej

INFORMACJA o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2020-09-10 10:01:31
Łoniów, dnia 10. 09. 2020 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 10. 09. 2020 r. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ  ...więcej

INFORMACJA - projekt zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów Radzie Gminy Łoniów do zatwierdzenia
2020-08-28 09:40:05
Łoniów, dnia 24.08.2020 r. INFORMACJA Na podstawie art. 11a pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) informuje się, że Wójt Gminy Łoniów przekaza  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania
2020-07-27 14:36:34
Informacja o wszczęciu postępowania  ...więcej

INFORMACJA
2020-07-23 13:24:08
Łoniów, dnia 14. 07. 2020 r.   INFORMACJA Wójt Gminy Łoniów informuje że przekazał projekt zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia, Radzie   ...więcej

INFORMACJA dotycząca projektu zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz prognozy oddziaływania na środowisko
2020-07-07 09:35:36
Łoniów, dnia 07.07.2020 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 07.07.2020 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-06-24 08:03:51
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-06-24 08:02:59
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-06-24 08:01:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego   ...więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020
2020-06-12 12:14:20
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH   WÓJT GMINY ŁONIÓW Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrz&oac  ...więcej

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁONIÓW
2020-06-10 14:50:10
Na sesji Rady Gminy Łoniów, która odbędzie się 25 czerwca 2020 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Łoniów przedstawionym przez Wójta Gminy Łoniów, który obejmować będzie pod  ...więcej

Informacja o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2020-05-28 11:19:52
Łoniów, dnia 28. 05. 2020 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 27. 05. 2020 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ  ...więcej

INFORMACJA
2020-05-25 10:04:21
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869 t.j.), że w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. udzielono pomocy publicznej dotyczącej zwrotu producentom rolnym części podatku   ...więcej

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM
2020-05-19 13:27:50
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA K  ...więcej

Wykaz umorzeń za 2019 rok
2020-05-06 14:46:33
Wykaz umorzeń za 2019 rok  ...więcej

SPOŁECZEŃSTWO BEZ BARIER – USŁUGI SPOŁECZNE DLA POWIATU SANDOMIERSKIEGO
2020-04-24 11:10:39
Gmina Łoniów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie wraz z Powiatem Sandomierskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu oraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz  ...więcej

Zakaz korzystania z obiektów użyteczności publicznej
2020-03-30 14:51:37
Wójt Gminy Łoniów wprowadzazakaz korzystania z obiektów użyteczności publicznejtj. z placów zabaw, siłowni plenerowychoraz innych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanychna terenie gminy Łoniów  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-02-24 09:58:38
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 101
następne