• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego
2023-09-14 10:16:11
Wójt Gminy Łoniów informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z póź.   ...więcej

INFORMACJA o wszczęciu postępowania
2023-08-31 08:35:17
  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sandomierskim
2023-08-10 08:32:46
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM    KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO  ...więcej

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-01 08:34:26
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego  ...więcej

Projekty planów do wyłożenia do publicznej wiadomości
2023-07-27 14:40:36
Projekty planów do wyłożenia do publicznej wiadomości  ...więcej

INDYWIDUALNA DIAGNOZA OŚRODKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach
2023-06-26 14:15:58
INDYWIDUALNA DIAGNOZA OŚRODKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach  ...więcej

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2023-06-15 12:34:18
Wójt Gminy Łoniów informuje, że w dniu 14. 06. 2023 r. organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu  ...więcej

INFORMACJA  WÓJTA GMINY ŁONIÓW
2023-06-12 11:22:25
  Na  sesji Rady Gminy Łoniów, która odbędzie się 29 czerwca 2023 roku  przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Łoniów przedstawionym przez Wójta Gminy Łoniów, k  ...więcej

POSTANOWIENIE NR 48/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH
2023-06-01 14:54:26
POSTANOWIENIE NR 48/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  ...więcej

Wójt Gminy Łoniów informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie
2023-05-31 12:08:02
Informacja Wójt Gminy Łoniów informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów Na podstawie art. 16 ust.1 i 3d ustawy z dnia   ...więcej

Wójt Gminy Łoniów podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowi
2023-05-30 14:26:55
Wójt Gminy Łoniów podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie z siedzibą: Łoniów 56, 27-670 Łoniów  ...więcej

OGŁOSZENIE
2023-05-18 08:35:52
Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 36 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 18 Statutu sołectwa Piaseczno stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIV/148/2021 Ra  ...więcej

INFORMACJA - wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg inwestycyjnych w 2022 roku
2023-05-08 12:31:16
  ...więcej

INFORMACJA - wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń i umorzeń w kwocie przekraczającej 500 zł w 2022 roku
2023-05-08 12:29:36
  ...więcej

INFORMACJA - udzielenie pomocy publicznej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. dotyczącej zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2023-05-08 12:26:52
INFORMACJA - udzielenie pomocy publicznej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. dotyczącej zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  ...więcej

Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego - sprzedaż końcowa
2023-05-04 10:55:01
Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego - sprzedaż końcowa   Wójt Gminy Łoniów informuje, iż Gmina Łoniów przystępuje do sprzedaży końcowej węgla: Termin składania wniosków o zakup: od 04.05.2023r. do  ...więcej

Uwaga zmiana czasu godzin pracy
2023-04-04 10:34:02
W dniu 7 kwietnia 2023 r. /piątek/ Urząd Gminy w Łoniowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie, Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie oraz Środo  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2023-03-03 09:02:50
Ogłoszenie o przetargu   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Wójt Gminy Łoniów ogłasza  przetarg ustny nieograni  ...więcej

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
2023-01-20 11:08:25
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"    ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2023-01-11 11:04:05
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 182
następne