• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy
2022-03-17 07:53:27
  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –WYBORY SOŁTYSA
2021-06-22 10:13:40
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –WYBORY SOŁTYSA  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA
2019-06-06 13:04:37
  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
2019-06-06 13:03:08
  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM ZARZĄDZANIA GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM
2019-05-10 15:26:32
  KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM ZARZĄDZANIA GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
2019-05-10 15:25:04
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SKŁADANIEM I OBSŁUGĄ PETYCJI
2019-05-10 15:22:28
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SKŁADANIEM I OBSŁUGĄ PETYCJI  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zwrot podatku akcyzowego
2019-05-10 15:21:10
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zwrot podatku akcyzowego  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - podatki i opłaty
2019-05-10 15:19:39
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - podatki i opłaty  ...więcej

OGÓLNA POLITYKA INFORMACYJNA
2019-05-09 14:54:09
  OGÓLNA POLITYKA INFORMACYJNA  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY
2019-05-09 14:49:38
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA UTRWALANIE PRZEBIEGU POSIEDZEŃ RADY GMINY PRZEZ MONITORING AUDIO I WIDEO
2019-02-26 11:42:35
KLAUZULA INFORMACYJNA UTRWALANIE PRZEBIEGU POSIEDZEŃ RADY GMINY PRZEZ MONITORING AUDIO I WIDEO W związku z realizacją wymogów art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osob  ...więcej

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
2018-08-27 11:36:46
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH Klient indywidualny (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne) i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząc  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
2018-05-24 15:05:57
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
2018-05-24 15:05:06
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 październik  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
2018-05-24 15:04:17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16