• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2023-05-15 10:15:00
Łoniów, dn. 2022.11. 04 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 18.10.2022 do 01.11.2022r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz i  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2021-10-19 12:30:42
Łoniów, dn. 2021.10. 18 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 29.09.2021 do 08.10.2021r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz inn  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2020-10-22 14:25:13
Łoniów, dn. 2020.10.22   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 2.10.2020 do 16.10.2020r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi ora  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2019-11-07 11:10:26
Łoniów, dn. 2019.11.06   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 16.10.2019 do 30.10.2019r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi or  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2018-10-18 15:05:24
Łoniów, dn. 2018.10.18   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 28.09.2018 do 12.10.2018r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi o  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2017-10-30 12:09:20
Łoniów, dn. 2017.10.30   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 09.10.2017 do 23.10.2017r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi or  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2016-10-28 09:53:47
Łoniów, dn. 2016.10.28   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 07.10.2016 do 21.10.2016r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi o  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
2015-10-19 08:51:42
Łoniów, dn. 2015.10.16   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 30.09.2015 do 14.10.2015r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi o  ...więcej

Na 2015 rok
2014-11-26 11:29:39
UCHWAŁA NR LI/254/2014 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9