• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)
2022-09-02 11:13:36
Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)
2022-08-24 12:35:35
ZAPYTANIE OFERTOWE   1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 4  ...więcej

Unieważnienie postępowania - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)
2022-08-24 12:00:01
Unieważnienie postępowania - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)
2022-08-19 10:13:36
ZAPYTANIE OFERTOWE   1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 4  ...więcej

Informacja o wyborze wykonawcy - Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2022-08-08 13:01:30
Informacja o wyborze wykonawcy - Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”  ...więcej

Zmiana treści dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert w zaproszeniu do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
2022-08-01 14:46:45
Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze  ...więcej

Sprostowanie informacji o wyborze wykonawcy - Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego
2022-07-28 12:44:52
Sprostowanie informacji o wyborze wykonawcy - Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2022-07-25 09:59:58
Łoniów 25.07.2022 r. Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współ  ...więcej

Informacja o wyborze wykonawcy - Oferta na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2022-07-14 14:47:53
Łoniów, dn. 14.07.2022 r. Informacja o wyborze wykonawcy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie w związku z realizacją projektu pod nazwą „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” ws  ...więcej

Informacja o wyborze wykonawcy - Oferta na zakup sprzętu AGD na potrzeby realizacji projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2022-07-14 07:32:59
Łoniów, dn. 12.07.2022 r.   Informacja o wyborze wykonawcy   Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie w związku z realizacją projektu pod nazwą „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomier  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2022-07-06 14:41:00
Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze środków Unii  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu AGD na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2022-07-04 14:43:07
Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu AGD na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskie  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pełnienie funkcji terapeuty zajęciowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie
2022-06-02 11:49:30
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pełnienie funkcji terapeuty zajęciowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji terapeuty zajęciowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie w ramach umowy/umowy zlecenie
2022-05-23 14:59:05
Łoniów dnia 23.05. 2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 56, 27-670 Łoniów tel. 15 866 91 25 e-mail: h  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pełnienie funkcji psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie w ramach umowy zlecenie
2022-05-20 15:01:02
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pełnienie funkcji psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie w ramach umowy zlecenie  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t
2022-05-16 07:54:44
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie w ramach umowy zlecenie
2022-05-10 12:16:19
Łoniów dnia 10.05.2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 56, 27-670 Łoniów tel. 15 866 91 25 e-mail: h  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t
2022-05-05 13:50:12
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicz  ...więcej

Informacja o wyborze oferty - NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁONIOWIE
2022-04-21 09:40:31
Informacja o wyborze oferty - NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁONIOWIE  ...więcej

Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie
2022-04-08 11:26:32
Łoniów dnia 08.04.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 56, 27-670 Łoniów tel. 15 866 91 25 e-mail: href="mailto:ops@  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 105
następne