• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t
2023-06-19 09:21:30
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicz  ...więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego - Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t
2023-06-19 09:12:55
Unieważnienie zapytania ofertowego - Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t  ...więcej

Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t
2023-06-06 09:30:54
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicz  ...więcej

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032
2023-06-01 13:21:39
 Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032  ...więcej

Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t
2023-05-24 11:01:32
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumi  ...więcej

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032
2023-05-10 15:25:37
 Łoniów, dnia 10.05.2023 r. OŚ.271.1.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości netto nie przekraczającej kwoty 130 000 euro    Gmina Łoniów27-670 Łoniów 56 www.loni  ...więcej

Informacja o wyborze wykonawcy - Dostawa i zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wielofunkcyjny atlas do ćwiczeń) niezbędnego do realizacji projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2023-04-14 12:07:00
Łoniów, dn. 14.04.2023 r. Informacja o wyborze wykonawcy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie w związku z realizacją projektu pod nazwą „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”   ...więcej

Dostawa i zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2023-03-31 15:25:21
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze środk&oa  ...więcej

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2023 roku
2023-02-02 09:38:56
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Opis przedmiotu zamówienia – „świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.02.2023 roku do 31.01.2024 roku.” 2. W dniu 13 stycznia 2023 roku zamieszczono na  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2023 roku
2023-01-13 12:52:34
Łoniów, dnia 2023-01-13 Zaproszenie do składania ofert(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł)Wójt Gminy Łoniów zaprasza do złożenia oferty na   ...więcej

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - Dostawa mieszanki piaskowo solnej
2022-10-12 11:34:09
Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - Dostawa mieszanki piaskowo solnej  ...więcej

Dostawa mieszanki piaskowo solnej
2022-10-03 13:48:20
ZAPYTANIE OFERTOWE   1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa mieszanki piaskowo solnej przygotowanie mieszanki piaskowo solnej  ...więcej

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)
2022-09-02 11:13:36
Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)
2022-08-24 12:35:35
ZAPYTANIE OFERTOWE   1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 4  ...więcej

Unieważnienie postępowania - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)
2022-08-24 12:00:01
Unieważnienie postępowania - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 469/1, 220 od km 0+000 do km 0+186.)
2022-08-19 10:13:36
ZAPYTANIE OFERTOWE   1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łoniów (dz. o nr ewid. 466/1, 4  ...więcej

Informacja o wyborze wykonawcy - Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2022-08-08 13:01:30
Informacja o wyborze wykonawcy - Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”  ...więcej

Zmiana treści dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert w zaproszeniu do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
2022-08-01 14:46:45
Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze  ...więcej

Sprostowanie informacji o wyborze wykonawcy - Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego
2022-07-28 12:44:52
Sprostowanie informacji o wyborze wykonawcy - Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”
2022-07-25 09:59:58
Łoniów 25.07.2022 r. Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współ  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 117
następne