• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t
2022-05-16 07:54:44
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie w ramach umowy zlecenie
2022-05-10 12:16:19
Łoniów dnia 10.05.2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 56, 27-670 Łoniów tel. 15 866 91 25 e-mail: h  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łoniów emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi w ilości 50t
2022-05-05 13:50:12
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowy nawierzchni bitumicz  ...więcej

Informacja o wyborze oferty - NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁONIOWIE
2022-04-21 09:40:31
Informacja o wyborze oferty - NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁONIOWIE  ...więcej

Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie
2022-04-08 11:26:32
Łoniów dnia 08.04.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 56, 27-670 Łoniów tel. 15 866 91 25 e-mail: href="mailto:ops@  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pełnienie funkcji psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie w ramach umowy zlecenie
2022-02-02 14:47:12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pełnienie funkcji psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie w ramach umowy zlecenie  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 roku
2022-02-01 10:31:59
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 roku  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie
2022-01-28 14:42:58
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Łoniów oraz jej jednostek organizacyjnych
2022-01-27 13:17:20
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Łoniów oraz jej jednostek organizacyjnych  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie
2022-01-21 13:20:16
Łoniów dnia 18.01.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 56, 27-670 Łoniów tel. 15 866 91 25 e-mail: href="mailto:ops@  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie w ramach umowy zlecenie
2022-01-21 13:07:31
Łoniów dnia 20.01.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 56, 27-670 Łoniów tel. 15 866 91 25 e-mail: href="mailto:ops@  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 roku
2022-01-20 08:56:44
Łoniów, dnia 2022-01-20   Zaproszenie do składania ofert (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł) Wójt Gminy Łoniów zaprasza do złożenia  ...więcej

Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Łoniów oraz jej jednostek organizacyjnych
2022-01-10 11:35:10
Łoniów, dnia 2022-01-10.   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   Gmina Łoniów, 27-670 Łoniów 56, zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Łoniów oraz jej jednostek organizacy  ...więcej

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych
2021-12-30 13:51:30
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych
2021-12-23 10:46:59
ZAPYTANIE OFERTOWE Dane Zamawiającego: Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225   Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona fizyczna oczyszczalni   ...więcej

Informacja o wyborze wykonawcy - Zakup sprzętu AGD na potrzeby realizacji Projektu pn. Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego
2021-12-21 15:09:39
Informacja o wyborze wykonawcy - Zakup sprzętu AGD na potrzeby realizacji Projektu pn. Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego  ...więcej

Informacja o wyborze wykonawcy - Zakup i dostawa mebli na potrzeby realizacji Projektu pn. Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego
2021-12-21 15:07:42
Informacja o wyborze wykonawcy - Zakup i dostawa mebli na potrzeby realizacji Projektu pn. Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę mebli na potrzeby realizacji Projektu pn. Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego
2021-12-08 14:40:00
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę mebli na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejsk  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu AGD na potrzeby realizacji Projektu pn. Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego
2021-12-07 13:44:31
Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu AGD na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie fabrycznie nowego samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie
2021-11-29 14:24:50
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  - Dostawa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie fabrycznie nowego samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu S  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 90
następne