• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Specyfikacja - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów
2020-10-01 13:33:04
Specyfikacja - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów   *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł
2020-05-06 13:51:37
Specyfikacja - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł    *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Nagnajewska od km 0+000,00 do km 0+713,00 oraz Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20
2019-10-31 11:40:28
Specyfikacja - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Nagnajewska od km 0+000,00 do km 0+713,00 oraz Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20     *Pliki spakowane programe  ...więcej

Specyfikacja - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-07 15:07:27
Specyfikacja - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł     *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)          ...więcej

Specyfikacja - Dowóz uczniów w latach 2019/2021
2019-08-02 13:12:58
Specyfikacja - Dowóz uczniów w latach 2019/2021    *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)    ...więcej

Specyfikacja - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice
2019-07-31 14:20:20
Specyfikacja - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice*     *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja - Budowa budynku świetlicy wiejskiej, zjazdu publicznego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym zbiornika na nieczystości ciekłe
2019-01-09 15:52:15
*Specyfikacja - Budowa budynku świetlicy wiejskiej, zjazdu publicznego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym zbiornika na nieczystości ciekłe.     *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków
2018-12-05 11:45:23
Specyfikacja - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków   *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny  ...więcej

Specyfikacja - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków
2018-11-16 11:24:35
Specyfikacja - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków     *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program be  ...więcej

Specyfikacja - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000,00 PLN na spłatę deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2018-10-31 08:55:14
Specyfikacja - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000,00 PLN na spłatę deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań     *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza – Ruszcza Kolonia od km 0 + 006,00 do km 0 + 492,00
2018-09-10 14:57:31
Specyfikacja - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza – Ruszcza Kolonia od km 0 + 006,00 do km 0 + 492,00   *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin
2018-09-04 09:15:45
Specyfikacja - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin   *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja i wyjaśnienie nr 1 - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z dnia 09.08.2018
2018-08-09 10:57:26
Specyfikacja i wyjaśnienie nr 1 - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z dnia 09.08.2018  ...więcej

Specyfikacja - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-07-27 22:30:33
Specyfikacja - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  ...więcej

Specyfikacja - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-06-29 15:56:51
Specyfikacja - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  ...więcej

Specyfikacja - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”
2018-06-22 12:30:06
Specyfikacja - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”   *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja - Budowa budynku świetlicy wiejskiej, zjazdu publicznego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym zbiornika na nieczystości ciekłe
2018-06-05 14:08:04
Specyfikacja - Budowa budynku świetlicy wiejskiej, zjazdu publicznego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym zbiornika na nieczystości ciekłe   *Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)  ...więcej

Specyfikacja - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”
2018-04-17 12:47:30
Specyfikacja - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”  ...więcej

Audyty - PFU - Przedmiary PO MODYFIKACJI - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-03-26 13:51:47
Audyty - PFU - Przedmiary PO MODYFIKACJI - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  ...więcej

Audyty energetyczne - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-02-15 14:13:48
Audyty energetyczne - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 74
następne