• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
1.2018
2018-01-18 12:50:56
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świniary, gm. Łoniów.  ...więcej

11.2017
2017-08-28 12:40:09
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów  ...więcej

10.2017
2017-08-28 12:39:23
Projekt zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów  ...więcej

09.2017
2017-08-28 12:31:20
Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji produkcji soków owocowych na działkach o nr ewid. 577/4, 577/3 i 77/1 w miejscowość i Chodków gmina Łoniów województwo świętokrzyskie.  ...więcej

08.2017
2017-08-28 12:30:27
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji produkcji soków owocowych na działkach o nr ewid. 577/4, 577/3 i 77/1 w miejscowość i Chodków gmina Łon  ...więcej

07.2017
2017-08-28 12:29:39
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na zalesieniu działek o nr 390 i 391 położonych w obrębie Królewice gm. Łoniów.  ...więcej

06.2017
2017-03-14 10:34:02
Opinia RDOŚ Kielce dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr 390 i 391 położonych w obrębie Królewice gm. Łoniów.  ...więcej

05.2017
2017-03-03 14:23:14
Decyzja o środowiakowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowa instniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z ekspluatacji zlokalizowanej na działkac  ...więcej

04.2017
2017-02-23 08:11:27
Opinia sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr 390 i 391 położonych w obrębie Królewice gm. Łoniów  ...więcej

03.2017
2017-02-23 08:10:36
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji zbiornik  ...więcej

02.2017
2017-02-23 08:09:39
Karta informacyjna dla przesdięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr 390 i 391 położonych w obrębie Królewice gm. Łoniów.  ...więcej

01.2017
2017-02-23 08:08:52
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zalesieniu działek o nr 390 i 391 położonych w obrębie Królewice gm. Łoniów  ...więcej

16.2016
2016-11-17 12:59:45
Decyzja o środowiakowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskownio dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu LPG, 6 zbiorników nazi  ...więcej

15.2016
2016-11-03 14:23:44
Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z ekspluatacji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 23/5 i 23/7 w Łążku w Gminie Łoniów  ...więcej

14.2016
2016-11-03 14:22:36
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z ekspluatacji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 23/5 i 23  ...więcej

13.2016
2016-11-03 14:21:52
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskownio dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu LPG, 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6,7 m3 każdy wraz   ...więcej

12.2016
2016-07-04 08:04:21
Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0845 T Sulisławice Niedźwice w miejscowości Sulisławice, Skwirzowa, Suli  ...więcej

11.2016
2016-06-07 14:55:22
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocydo 1,5 MW na działkach nr 216/1, 216/2, 216/3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą n  ...więcej

10.2016
2016-06-07 14:54:28
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocydo 1,5 MW na działkach nr 216/1, 216/2, 216/3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą n  ...więcej

09.2016
2016-05-05 10:07:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla w Łoniowie k/stacji paliw przy drodze krajowej nr 9, w Gminie Łoniów  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 50
następne