• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2020-09-30 14:35:16
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy w Łoniowie Podinspektor do spraw ochrony środowiska, leśnictwa, lecznictwa (zdrowia), rolnictwanazwa stanowiska pracy   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowi  ...więcej

Wójt Gminy Łoniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa (zdrowia), rolnictwa
2020-09-15 15:03:26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Łoniówogłasza nabór na wolne stanowisko pracy   Podinspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa (zdrowia), rolnictwa……………&he  ...więcej

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2020-07-09 07:33:57
Łoniów dnia 08.07.2020 INFORMACJA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁONIOWIE o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze I. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, Łoniów 56,27-670 Łoni&oacu  ...więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2020-06-17 14:14:13
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 1. Nazwa i adres jednostki:Ośrodek Pomocy SpołecznejŁoniów 56, 27-670   ...więcej

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2019-12-31 09:14:19
Łoniów dnia 31-12-2019 INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWo wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łoniów ,Łoniów 56,27-670 Łoniów II. Stanowisko urzędnicze  ...więcej

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2019-12-31 09:13:17
Łoniów dnia 31-12-2019 INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWo wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łoniów ,Łoniów 56,27-670 Łoniów II. Stanowisko urzędnicze  ...więcej

WÓJT GMINY ŁONIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej
2019-11-26 12:42:59
WÓJT GMINY ŁONIÓWOGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej 1. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy Łoniów Łoniów 56, 27-670 Łoniów 2. Określenie stan  ...więcej

WÓJT GMINY ŁONIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. księgowości budżetowej
2019-11-22 13:14:38
WÓJT GMINY ŁONIÓWOGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEPodinspektor ds. księgowości budżetowej 1. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy Łoniów Łoniów 56, 27-670 Łoniów 2. Określenie stanowiska  ...więcej

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2019-08-23 11:12:56
Łoniów dnia 22-08-2019   INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁONIÓW o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze   I. Nazwa i adres jednostki :Urząd Gminy Łoniów ,Łoniów 56,27-670 Łoniów II. Stan  ...więcej

Wójt Gminy Łoniów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
2019-07-16 08:53:34
WÓJT GMINY ŁONIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej   Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łoniów Łoniów 56, 27-670 Łoniów Okre  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych
2017-05-08 13:11:59
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych , Świniary Stare 131, 27-670 Łoniów   1.1. Do konkursu zgodnie z § 1 Rozporzą  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11