• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-05-19 12:06:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-05-12 11:03:59
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za I kwartał 2022 rok
2022-04-29 11:23:40
OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za I kwartał 2022 rok  ...więcej

OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2021 rok
2022-04-29 11:22:41
OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2021 rok  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY
2022-04-26 13:34:51
Łoniów 2022.04.26 Znak: ZP. 6733.6.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. po  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-04-13 14:41:18
Łoniów 2022.04.13 Znak: ZP. 6733.7.2022 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przest  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-04-12 14:57:19
Łoniów 2022.04.11 Znak: ZP. 6733.5.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. po  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-04-08 09:50:34
Łoniów 2022.04.06 Znak: ZP. 6733.4.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowę sieci gazowej
2022-04-08 09:49:38
Łoniów 2022.04.06 Znak: ZP. 6733.11.2021.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 20  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-03-25 13:13:57
Łoniów 2022.03.25 Znak: ZP. 6733.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów działając zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-03-23 08:50:06
Łoniów 2022.03.22 Znak: ZP. 6733.1.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz.   ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-03-15 14:26:27
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-03-15 14:26:11
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-03-15 14:25:58
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-03-15 14:25:43
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów
2022-03-09 14:02:53
Łoniów 2022.03.09 Znak: ZP. 6733.13.2021.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 202  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-03-09 09:21:58
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-03-09 09:21:43
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-03-08 12:42:54
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-03-02 15:06:54
Łoniów 2022.03.02 Znak: ZP. 6733.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów działając zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 227
następne