• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Decyzja Wójta Gminy Łoniów - Budowa farmy fotowoltaicznej
2023-09-13 12:09:13
  ...więcej

Postanowienie
2023-09-06 14:19:34
  ...więcej

Postanowienie
2023-09-06 14:19:18
  ...więcej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Łoniowie w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 5 września 2023 roku
2023-09-06 08:18:42
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Łoniowie w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 5 września 2023 roku  ...więcej

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁONIOWIE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2023 ROKU W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
2023-09-05 10:20:02
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁONIOWIE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2023 ROKU W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2023-09-01 13:36:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-08-31 07:33:05
Łoniów 2023.08.31 Znak: ZP. 6733.18.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. p  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-08-28 09:56:15
Łoniów 2023.08.28 Znak: ZP. 6733.15.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. p  ...więcej

OBWIESZCZENIE Marszałka Wójewództwa Świętokrzyskiego
2023-08-25 12:46:19
  ...więcej

Decyzja Marszałka Wójewództwa Świętokrzyskiego
2023-08-25 12:45:43
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-23 07:32:48
Łoniów 2023.08.22 Znak: ZP. 6733.21.2023   O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego   Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-08-17 14:10:35
Łoniów 2023.08.10 Znak: ZP. 6733.19.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. p  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-08-17 14:09:51
Łoniów 2023.08.14 Znak: ZP. 6733.20.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. p  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-08-16 07:40:07
Łoniów 2023.08.14 Znak: ZP. 6733.16.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. p  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-08-04 10:48:32
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-07-31 14:27:28
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW Z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2023 roku
2023-07-24 13:04:16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW Z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2023 roku  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-07-21 11:47:08
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - przebudowa drogi powiatowej nr 0789T Klimontów – Postronna w miejscowości Gieraszowice
2023-07-17 11:04:47
Łoniów 2023.07.17 Znak: ZP. 6733.18.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. p  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
2023-07-17 11:03:30
Łoniów 2023.07.17 Znak: ZP. 6733.15.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. p  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 307
następne