• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE - Rozbudowa sieci wodociągowej
2020-11-27 08:46:38
Łoniów 2020.11.20 Znak: ZP. 6733.6.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.   ...więcej

OBWIESZCZENIE - Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Łoniów za III kwarta 2020 roku
2020-11-12 10:35:21
Znak: FN I. 303. 3. 2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓWZ dnia 12 listopada 2020 rokuw sprawie przedstawienia kwartalnej informacjiz wykonania budżetu Gminy Łoniów za III kwartał 2020 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2020-11-10 10:56:35
Łoniów 2020.11.05 Znak: ZP. 6733.5.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2020-11-04 13:37:37
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2020-11-04 09:02:08
Łoniów, dnia 10. 05. 2019 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości   ...więcej

OBWIESZCZENIE - Rozbudowa sieci wodociągowej
2020-10-16 13:44:43
Łoniów 2020.10.16 Znak: ZP. 6733.7.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2020-09-21 15:13:04
Łoniów 2020.09.16 Znak: ZP. 6733.3.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 19  ...więcej

OBWIESZCZENIE postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
2020-09-18 10:02:04
Łoniów 2020.09.15 Znak: ZP. 6733.6.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.   ...więcej

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2020-09-10 10:02:45
Łoniów, dnia 10. 09. 2020 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2020-09-09 09:09:04
 Łoniów 2020.09.09 Znak: ZP. 6733.5.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2020-08-12 12:33:18
Łoniów 2020.08.07 Znak: ZP. 6733.2.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2020-07-22 13:07:23
Łoniów 2020.07.21 Znak: ZP. 6733.4.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2020-07-22 13:06:31
Łoniów 2020.07.21 Znak: ZP. 6733.3.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2020 roku
2020-07-22 09:04:31
OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2020 roku  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2020-07-14 08:59:32
  O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) zawiadamia że została wyd  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz prognozy oddziaływania na środowisko
2020-07-07 09:34:36
Łoniów, dnia 07.07.2020 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Łoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz prognozy o  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami
2020-06-12 13:12:25
  Łoniów 2020.06.12 Znak: ZP. 6733.2.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami
2020-06-02 10:48:56
Łoniów 2020.05.28 Znak: ZP. 6733.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2020-05-28 11:21:20
Łoniów, dnia 28. 05. 2020 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.  ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za I kwartał 2020 roku
2020-04-27 13:18:04
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za I kwartał 2020 roku    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 152
następne