• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
2022-09-09 13:03:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
2022-09-09 13:02:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
2022-09-09 13:01:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  ...więcej

POSTANOWIENIE - Budowa małej elektrowni wodnej
2022-09-02 11:50:14
POSTANOWIENIE - Budowa małej elektrowni wodnej  ...więcej

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Łoniów
2022-08-31 08:37:48
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Łoniów  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania postępowania oraz wystąpienia do organów uzgadniających
2022-08-24 11:58:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania postępowania oraz wystąpienia do organów uzgadniających  ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2022 roku
2022-07-25 12:35:41
OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2022 roku  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-06-06 12:24:01
Łoniów 2022.06.06 Znak: ZP. 6733.7.2022   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-05-19 12:06:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-05-12 11:03:59
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za I kwartał 2022 rok
2022-04-29 11:23:40
OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za I kwartał 2022 rok  ...więcej

OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2021 rok
2022-04-29 11:22:41
OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2021 rok  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY
2022-04-26 13:34:51
Łoniów 2022.04.26 Znak: ZP. 6733.6.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. po  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-04-13 14:41:18
Łoniów 2022.04.13 Znak: ZP. 6733.7.2022 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przest  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-04-12 14:57:19
Łoniów 2022.04.11 Znak: ZP. 6733.5.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. po  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-04-08 09:50:34
Łoniów 2022.04.06 Znak: ZP. 6733.4.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowę sieci gazowej
2022-04-08 09:49:38
Łoniów 2022.04.06 Znak: ZP. 6733.11.2021.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 20  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-03-25 13:13:57
Łoniów 2022.03.25 Znak: ZP. 6733.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów działając zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2022-03-23 08:50:06
Łoniów 2022.03.22 Znak: ZP. 6733.1.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz.   ...więcej

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie
2022-03-15 14:26:27
OBWIESZCZENIE - Wody Polskie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 235
następne