• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Zbiorcze zestawienie ofert - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów
2020-10-15 14:30:23
Zbiorcze zestawienie ofert - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów  ...więcej

Wyjaśnienie nr 4 do przetargu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów
2020-10-09 18:56:50
Wyjaśnienie nr 4 do przetargu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów  ...więcej

Wyjaśnienie nr 3 do przetargu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów
2020-10-09 18:55:25
Wyjaśnienie nr 3 do przetargu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów  ...więcej

Wyjaśnienie nr 2 do przetargu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów
2020-10-09 18:54:09
Wyjaśnienie nr 2 do przetargu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów  ...więcej

Wyjaśnienie nr 1 do przetargu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów
2020-10-06 14:35:27
Wyjaśnienie nr 1 do przetargu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł
2020-05-15 13:26:36
Zbiorcze zestawienie ofert - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Nagnajewska od km 0+000,00 do km 0+713,00 oraz Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20
2019-11-15 13:52:53
Zbiorcze zestawienie ofert - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Nagnajewska od km 0+000,00 do km 0+713,00 oraz Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-17 15:12:14
Zbiorcze zestawienie ofert - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł      ...więcej

Informacja dla wykonawców nr 3 - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-14 11:55:34
Informacja dla wykonawców nr 3 - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ...więcej

Informacja dla wykonawców nr 2 - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-11 16:51:28
Informacja dla wykonawców nr 2 - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł  ...więcej

Dodatkowa dokumentacja do przetargu - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-11 14:19:15
Dodatkowa dokumentacja do przetargu - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.    ...więcej

Informacja dla wykonawców nr 1 - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-11 12:36:59
Informacja dla wykonawców nr 1 - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice
2019-08-20 10:43:07
Zbiorcze zestawienie ofert - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice  ...więcej

Informacja dla wykonawców nr 3 - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice
2019-08-14 11:19:56
Informacja dla wykonawców nr 3 - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert - Dowóz uczniów w latach 2019/2021
2019-08-13 07:36:19
Zbiorcze zestawienie ofert - Dowóz uczniów w latach 2019/2021  ...więcej

Informacja dla wykonawców nr 2 - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice
2019-08-09 13:21:30
Informacja dla wykonawców nr 2 - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice  ...więcej

Informacja dla wykonawców nr 1 - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice
2019-08-02 10:22:25
Informacja dla wykonawców nr 1 - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków
2018-12-13 17:49:39
Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000,00 PLN na spłatę deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2018-12-10 14:59:38
Zbiorcze zestawienie ofert - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000,00 PLN na spłatę deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  ...więcej

Wyjaśnienie nr 1 do przetargu - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków
2018-12-10 08:47:10
Wyjaśnienie nr 1 do przetargu - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 107
następne