• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Piaseczno i Sulisławice
2023-04-04 14:19:05
Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Piaseczno i Sulisławice  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Cyfrowa Gmina
2023-03-17 13:49:16
Zawiadomienie o wyborze oferty - Cyfrowa Gmina  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz i odwóz dzieci i uczniów w roku szkolnym 2022/2023
2022-09-28 14:58:20
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz i odwóz dzieci i uczniów w roku szkolnym 2022/2023  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz i odwóz dzieci i uczniów w roku szkolnym 2022/2023
2022-08-23 12:49:31
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz i odwóz dzieci i uczniów w roku szkolnym 2022/2023  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka
2022-07-29 14:30:46
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa świetlicy wiejskiej  w miejscowości Przewłoka  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie
2022-07-26 12:41:19
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie  ...więcej

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łoniów Kolonia
2022-06-14 09:42:42
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa świetlicy wiejskiej  w miejscowości Łoniów Kolonia  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łoniów w miejscowościach Bogoria i Wnorów”, w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2022-06-09 09:19:37
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łoniów w miejscowościach Bogoria i Wnorów”, w trybie "zaprojektuj i wybuduj"  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg na terenie Gminy Łoniów
2021-09-13 09:55:59
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg na terenie Gminy Łoniów  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli oraz ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjnych z Gminy Łoniów w roku szkolnym 2021-2022
2021-08-25 07:58:16
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli oraz ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjnych z Gminy Łoniów w roku szkolnym 2021-2022  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Łoniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2021-01-29 12:21:09
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Łoniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie &bdqu  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów
2020-10-22 11:40:51
Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł
2020-05-19 08:05:03
Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Nagnajewska od km 0+000,00 do km 0+713,00 oraz Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20
2019-11-28 08:53:33
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Nagnajewska od km 0+000,00 do km 0+713,00 oraz Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-29 15:11:54
Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-29 15:10:40
Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów w latach 2019/2021
2019-09-16 14:10:24
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów w latach 2019/2021  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice
2019-09-06 08:31:39
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów w latach 2019/2021
2019-08-20 10:39:27
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów w latach 2019/2021  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000,00 PLN na spłatę deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2018-12-31 10:05:05
Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000,00 PLN na spłatę deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 74
następne