• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne)

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy w Łoniowie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z tej formy kontaktu z urzędem, należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl, postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.

Aby wysłać do urzędu dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl/ wpisać w wyszukiwarkę "Łoniów" i   skorzystać z udostępnionego formularza elektronicznego.

Adres /ugloniow/skrytka

 Wypełniony formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę.

UWAGA! Dokumenty elektroniczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania ich poprzez wskazany powyżej adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

  • txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne,
  • xls - arkusze kalkulacyjne,
  • gif, tif (tiff), jpg (jpeg) - dokumenty graficzne,
  • zip, rar - do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

Dostarczony dokument elektroniczny, poza podpisaniem go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi:

  • zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby go składającej,
  • być wolny od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania (dokumenty zawierające takie elementy nie będą wprowadzana do systemu teleinformatycznego urzędu i nie będą rozpatrywane),
  • odpowiadać zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw.

 

 

ADRESY SKRZYNEK ePUAP:

 /ugloniow/skrytka - Skrzynka podawcza (Wnioski, skargi, zapytania do urzędu, sprawozdania Urząd Skarbowy)

 /loniow/skrytka - Dopisanie do spisu wyborców


WIŚLIJ DOKUMENT (przez ePUAP)  

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-06 11:24:24 | Data modyfikacji: 2015-12-18 07:54:32.
Data wprowadzenia: 2013-06-06 11:24:24
Data modyfikacji: 2015-12-18 07:54:32
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP