• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

URZĄD GMINY ŁONIÓW
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18

 1. Wójt - wew. 22
 2. Zastępca Wójta - wew. 21
 3. Sekretarz - wew. 24
 4. Przewodniczący Rady Gminy kom. 514 456 625
 5. Skarbnik Gminy - wew. 16
 6. Sekretariat - wew. 22
 7. Radca Prawny - wew. 30
 8. Stanowisko ds. zamówień publicznych, budownictwa drogowego - wew. 25
 9. Stanowisko ds. gospodarki i nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, przygotowywanie wniosków unijnych - wew. 25
 10. Stanowisko ds. inwestycji (fundusz sołecki) - wew. 20
 11. Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat - wew. 19
 12. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wew. 17
 13. Stanowisko ds. promocji gminy i rozwoju gminy (CEIDG-działalność gospodarcza) - wew. 26
 14. Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych - wew. 31
 15. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - wew. 21
 16. Stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa (zdrowia), rolnictwa - wew. 26
 17. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy - wew. 29
 18. Informatyk - wew. 29

URZĄD STANU CYWILNEGO
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18

 1. Kierownik USC - wew. 11
 2. Stanowisko ds. ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony jednocześnie Zastępca Kierownika USC - wew. 12
 3. Stanowisko ds.obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, ppoż., gospodarki wodnej, kultury sportu i turystyki - wew. 12

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel.: 15 866 91 25
fax.: 15 866 91 25

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - wew. 27
 2. Główny Księgowy OPS - wew. 28
 3. Pracownicy Socjalni -  wew. 13
 4. Pracownicy Socjalni - wew. 14
 5. Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego - wew. 15 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-06 11:19:29 | Data modyfikacji: 2020-12-28 15:13:34.
Data wprowadzenia: 2013-06-06 11:19:29
Data modyfikacji: 2020-12-28 15:13:34
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP