• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Nr karty/rokRodzaj NazwaTemat Obszar (TERYT)
1/2018 P rojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świniary, projekt zmiana mpo Gmina Łoniów
2/2018 projekt zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia projekt zmiana mpo Gmina Łoniów
3/2018 projekt zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia -część II projekt zmiana mpo Gmina Łoniów
4/2018 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestyc projekt miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Łoniów
5/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoprojekt miejscoego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści miejscowości Jasienica i prognoza oddziaływania na środowisko projekt miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Łoniów
1/2020 Projekt planu zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia Projekt planu Projekt zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia Gmina Łoniów
2/2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g Prognoza oddziaływania na środowisko Projekt zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów Gmina Łoniów
3/2020 pprojektu zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia oraz prognoz projekt zmiany miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Łoniów