• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
08.2016
2016-04-12 09:26:49
opinia RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla w Łoniowie k/stacji paliw przy drodze krajowej nr 9, w Gminie Łoniów  ...więcej

07.2016
2016-04-12 09:24:54
opinia sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla w Łoniowie k/stacji paliw przy drodze krajowej nr 9, w Gminie Łoniów  ...więcej

06.2016
2016-04-07 12:12:39
karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu LPG, 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6,7 m3 każdy wraz ze stacją odparowania i redukcji gazu posadowionych na płycie fundamentowej i przyłącz  ...więcej

05.2016
2016-04-07 12:11:59
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu LPG, 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6,7 m3 każdy wraz ze stacją odparowania i red  ...więcej

04.2016
2016-03-15 15:04:50
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0845 T Sulisławice Niedźwice w miejscowości Sulisławice, Skwirzowa, Suliszów od km 0 +015 d  ...więcej

03.2016
2016-03-15 15:03:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Łoniów o wszczęciou postępowania oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykaziew danych o dokumentach zawierających informacje o środowiaku i jego ochronie, i wystąpieniu do organów uzgadniaj  ...więcej

02.2016
2016-01-26 09:20:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Łoniów o wszczęciou postępowania oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykaziew danych o dokumentach zawierających informacje o środowiaku i jego ochronie, i wystąpieniu do organów uzgadniaj  ...więcej

01.2016
2016-01-26 09:20:02
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla w Łoniowie k/stacji paliw przy drodze krajowej nr 9, w Gminie Łoniów  ...więcej

10.2015
2015-05-12 10:45:15
Postanowienie o braku raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowanym na działce o nr ewid. 361 w miejscowości Sulisławice w Gminie Łoniów.  ...więcej

9.2015
2015-05-06 10:31:29
Projekt zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia  ...więcej

8.2015
2015-04-02 11:14:23
karta informacyjna przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na wybudowanej sortowni owoców z częścią socjalno – biurową oraz towarzyszącą infrastrukturą i placem manewrowym na terenie działek o nr 270/2, 270/1, 269/2, 26  ...więcej

7.2015
2015-04-02 11:13:44
wnioseko wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wybudowanej sortowni owoców z częścią socjalno – biurową oraz towarzyszącą infrastrukturą i placem manewrowym na te  ...więcej

6.2015
2015-03-30 14:08:11
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń – inwertorów/przekształtników, paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,99 MW łącznie, konstrukcji pod panele wykonanej ze stali ocy  ...więcej

5.2015
2015-03-19 10:43:36
karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowanym na działce o nr ewid. 361 w miejscowości Sulisławice w Gminie Łoniów.  ...więcej

4.2015
2015-03-19 10:42:57
Postanowienie, że nie stnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziałaywania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń – inwertorów/przekształtników, paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,99 MW  ...więcej

3.2015
2015-03-19 10:42:24
Opinia sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń – inwertorów/przekształtników, paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,99 MW łącznie, konstrukcji pod panele wykonanej ze stali ocynkowanej i zabezpieczone  ...więcej

8.2014
2015-03-19 10:40:55
karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasków czwartorzędowych „Krowia Góra II” w miejscowości Krowia Góra w Gminie Łoniów.  ...więcej

7.2014
2015-03-19 10:40:11
karta informacyjna przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń – inwertorów/przekształtników, paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,99 MW łącznie, konstrukcji pod panele wykonanej ze stali ocynkowanej  ...więcej

02.2015
2015-02-05 13:31:09
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznychw na działce o nr ewid.361 w sulisławicach w Gminie Łoniów  ...więcej

01.2015
2015-02-05 13:30:19
umożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasków czwartorzędowych „Krowia Góra II” w miejscowości Krowia Góra w Gmini  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 50
poprzednie     następne