• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Archiwum - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

03.2017 

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji zbiornikowej gazu LPG, 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6,7 m3 każdy wraz ze stacją odparowania i redukcji gazu posadowionych na płycie fundamentowej i przyłączem gazu średniego ciśnienia do palnika wytwórni mas bitumicznych, zlokalizowanych na działce nr ewid. 84/21 obręb Piaseczno w Gminie Łoniów.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-23 08:10:36.
Data wprowadzenia: 2017-02-23 08:10:36
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót