• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-03-24 15:16:29
Łoniów 2023.03.24 Znak: ZP. 6733.7.2023 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-03-24 15:15:51
Łoniów 2023.03.24 Znak: ZP. 6733.6.2023 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przest  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-03-24 11:57:33
Łoniów 2023.03.24 Znak: ZP. 6733.3.2023 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przest  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-03-24 11:56:48
Łoniów 2023.03.24 Znak: ZP. 6733.4.2023 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-03-24 11:56:03
Łoniów 2023.03.24 Znak: ZP. 6733.5.2023 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do organów uzgadniających
2023-03-21 14:06:17
  ...więcej

OBWIESZCZENIE budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie miejscowości Wnorów, Trzebiesławice, Łoniów oraz Ruszcza Wieś gmina Łoniów
2023-02-09 12:35:16
Łoniów 2023.02.09Znak: ZP. 6733.8.2022.2023   O B W I E S Z C Z E N I E   Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity   ...więcej

OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiesławice gmina Łoniów
2023-01-27 09:08:53
Łoniów 2023.01.25 Znak: ZP. 6733.9.2022.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-01-13 11:49:00
Łoniów 2023.01.13 Znak: ZP. 6733.2.2023 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu p  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-01-11 12:19:47
Łoniów 2023.01.09 Znak: ZP. 6733.1.2023   O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowan  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2022-12-09 09:33:53
Łoniów, dnia 9.12.2022r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz strategicznej oceny   ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Łoniów "Piaseczno-1" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2022-12-09 09:31:44
Łoniów, dnia 9.12.2022r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów "Piaseczno-1"  oraz strategicznej oceny oddziaływa  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej
2022-11-30 14:51:34
OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej
2022-11-30 14:51:04
OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej
2022-11-30 14:13:51
OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej  ...więcej

Postanowienie o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
2022-11-29 11:21:43
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Rozbudowa drogi Nr 79
2022-11-29 11:20:03
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-11-22 15:22:09
Łoniów 2022.11.22 Znak: ZP. 6733.9.2022 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-11-14 14:31:08
Łoniów 2022.11.14 Znak: ZP. 6733.8.2022 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes  ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za III kwartał 2022 roku
2022-10-31 11:24:07
OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za III kwartał 2022 roku  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 276
poprzednie     następne