• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Łoniów 2023.03.24
Znak: ZP. 6733.8.2023O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnegoWójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami ) zawiadamia że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział GDDKiA w Kielcach działającej przez pełnomocnika: Panią Magdalenę Myson adres do korespondencji :33-100 Tarnów ul. Do Huty 17, z dnia 2023.03.17/ data wpływu do urzędu 2023.03.20/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,, Poprawę BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK 9 na terenie Rejonu Opatów i Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim, w systemie Projektuj i Buduj poprzez wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 9 na terenie województwa świętokrzyskiego w granicach administracyjnych Gminy Łoniów zad.8 w km 118,768 w m. Trzebiesławice” na działkach o numerach 214/3 obręb 0024 Trzebiesławice gmina Łoniów.

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:17:06.
Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:17:06
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót