• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Łoniów 2023.01.13
Znak: ZP. 6733.2.2023O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnegoWójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami ) zawiadamia że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 35-550 ul. Loefflera 2, działającej przez pełnomocnika Panią Agatę Kubiec adres do korespondencji 25-362 Kielce ul. Zagórska 215 D z dnia 2023.01.13/ data wpływu do urzędu 2023.01.13/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 na działkach o numerach 533, 425, 572/1, 575/1 obręb 0010 Krowia Góra gmina Łoniów.

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-13 11:49:00.
Data wprowadzenia: 2023-01-13 11:49:00
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót