Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów
v 3.25
GMINA ŁONIÓW
URZĄD GMINY 
WÓJT GMINY 
RADA GMINY 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
   Przetargi 
   Specyfikacje 
   Wyniki przetargów 
   Wyjaśnienia do przetargów 
OBWIESZCZENIA 
WIADOMOŚCI/OGŁOSZENIA 
PRAWO LOKALNE 
POSTANOWIENIA 
OPINIE RIO 
Sprawozdania Budżetowe 
Konkursy i Programy 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Oświadczenia majątkowe 2010 - 2014 
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010 
Oświadczenia majątkowe 2002 - 2006 
Majątek publiczny 
Sprawy 
Ochrona Środowiska 
Akty prawa miejscowego 
Serwis Wyborczy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
Infomracje nie udostępnione na BIP 
Numery rachunków bankowych 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 29366
strona główna: 56826
    strona główna / zamówienia publiczne / przetargi 
   Przetargi
 
  
Archiwum | Aktualne przetargi |
Tytuł: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywni przeciw wykluczeniu
Ważny od: 29/04/2013 do: 07/05/2013
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Świniary Nowe - Zawidza w km 0+000 do km1+390
Ważny od: 26/04/2013 do: 10/05/2013
Tytuł: Dostawa kruszywa
Ważny od: 24/04/2013 do: 06/05/2013
Tytuł: Pełnienie czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI ŁONIÓW
Ważny od: 21/02/2013 do: 25/02/2013
Tytuł: Zapytanie Ofertowe - transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łoniów
Ważny od: 18/02/2013 do: 10/03/2013
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z ternu Gminy Łoniów oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt
Ważny od: 12/02/2013 do: 27/02/2013
Tytuł: REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI ŁONIÓW
Ważny od: 23/11/2012 do: 09/01/2013
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Suliszów
Ważny od: 25/10/2012 do: 08/11/2012
Tytuł: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ CENTRUM SPOTKAŃ WIEJSKICH W SULISŁAWICACH
Ważny od: 24/09/2012 do: 09/10/2012
Tytuł: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŁONIÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Ważny od: 18/09/2012 do: 02/10/2012
Tytuł: DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III W GMINIE ŁONIÓW
Ważny od: 28/08/2012 do: 06/09/2012
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Sulisławice -Antoniówka w km 0+000 do km 0+740
Ważny od: 09/08/2012 do: 23/08/2012
Tytuł: Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Łoniów w roku szkolnym 2012/2013
Ważny od: 26/07/2012 do: 06/08/2012
Tytuł: Dostawa kruszywa
Ważny od: 26/07/2012 do: 03/08/2012
Tytuł: Sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 43,44 m2
Ważny od: 19/07/2012 do: 30/08/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Łoniów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2012.
Ważny od: 29/06/2012 do: 05/08/2012
Tytuł: Dostawa kruszywa
Ważny od: 06/06/2012 do: 13/06/2012
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Gągolin obok wału od km 0+000 do km 0+225 oraz od km 0+615 do km 1+215
Ważny od: 08/05/2012 do: 22/05/2012
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Trzebiesławice - Łoniów od km 0+000 do km 0+826
Ważny od: 08/05/2012 do: 22/05/2012
Tytuł: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Ważny od: 27/04/2012 do: 09/05/2012
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Królewice Lipowiec w km 0+00 do 0+800
Ważny od: 12/04/2012 do: 26/04/2012
Tytuł: WYPOSAŻENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁONIÓW
Ważny od: 02/04/2012 do: 12/04/2012
Tytuł: BUDOWA URZĘDU GMINY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Ważny od: 02/03/2012 do: 16/03/2012
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Nieruchomość gruntowa
Ważny od: 17/11/2011 do: 22/12/2011
Tytuł: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIANIARY NOWE I SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚWINIARACH NOWYCH I ŚWINIARACH STARYCH
Ważny od: 20/10/2011 do: 27/10/2011
Tytuł: Kredyt bankowy w kwocie 2 100 000 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Ważny od: 18/10/2011 do: 24/11/2011
Tytuł: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Sulisławice
Ważny od: 06/10/2011 do: 18/10/2011
Tytuł: Remont pomieszczeń starej części Szkoły Podstawowej w Łążku
Ważny od: 08/09/2011 do: 22/09/2011
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Ruszcza - Ruszcza Kolonia
Ważny od: 29/08/2011 do: 12/09/2011
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Chodków Nowy do kanału
Ważny od: 29/08/2011 do: 12/09/2011
Tytuł: Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Łoniów w roku szkolnym 2011/2012
Ważny od: 01/08/2011 do: 10/08/2011
Tytuł: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY NOWE I SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚWINIARACH NOWYCH I ŚWINIARACH STARYCH
Ważny od: 20/07/2011 do: 18/08/2011
Tytuł: Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej Źródełko w Wólce Gieraszowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
Ważny od: 08/07/2011 do: 22/07/2011
Tytuł: Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej Źródełko w Wólce Gieraszowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
Ważny od: 10/06/2011 do: 24/06/2011
Tytuł: BUDOWA URZĘDU GMINY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Ważny od: 27/05/2011 do: 14/06/2011
Tytuł: Usługi transportowe
Ważny od: 21/04/2011 do: 28/04/2011
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Bogoria - Karasiówki
Ważny od: 31/03/2011 do: 14/04/2011
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Zgórsko - Lipowiec
Ważny od: 31/03/2011 do: 14/04/2011
Tytuł: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIANIARY NOWE I SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚWINIARACH NOWYCH I ŚWINIARACH STARYCH
Ważny od: 09/11/2010 do: 03/02/2011
Tytuł: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Łoniów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2010
Ważny od: 20/08/2010 do: 05/10/2010
Tytuł: Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektu Równość szans.
Ważny od: 12/08/2010 do: 20/08/2010
Tytuł: Budowa Urzędu Gminy - roboty wykończeniowe
Ważny od: 12/08/2010 do: 26/08/2010
Tytuł: Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Łoniów w roku szkolnym 2010/2011
Ważny od: 12/08/2010 do: 19/08/2010
Tytuł: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych przez powódź
Ważny od: 12/08/2010 do: 26/08/2010
Tytuł: Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Gieraszowicach, w ramach programu Radosna Szkoła
Ważny od: 19/07/2010 do: 03/08/2010
Tytuł: Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Gieraszowicach, w ramach programu Radosna Szkoła
Ważny od: 08/06/2010 do: 23/06/2010
Tytuł: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - BUDOWA OŚRODKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WSI ŚWINIARY NOWE
Ważny od: 07/05/2010 do: 14/05/2010
Tytuł: Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej ŹRÓDEŁKO w miejscowości Wólka Gieraszowska wraz z zagospodarowaniem terenu
Ważny od: 04/05/2010 do: 19/05/2010
Tytuł: BUDOWA OŚRODKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WSI ŚWINIARY NOWE
Ważny od: 29/04/2010 do: 14/05/2010
Tytuł: MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH I SYSTEMÓW SOLARNYCH W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY ŁONIÓW
Ważny od: 29/04/2010 do: 14/05/2010
Tytuł: Rewitalizacja załorzenia parkowego w Ruszczy Płaszczyźnie
Ważny od: 28/04/2010 do: 14/05/2010
Tytuł: Szkolny plac zabaw przy szkole podstawowej w Świniarach Radosna Szkoła
Ważny od: 28/04/2010 do: 12/05/2010
Tytuł: Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012w Świniarach Starych.
Ważny od: 21/04/2010 do: 06/05/2010
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Piaseczno-Chodków od km 0+000,00 do km 0+562,00
Ważny od: 14/04/2010 do: 28/04/2010
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Skwirzowa-Koprzywianka od km 0+664,00 do km 0+924,00
Ważny od: 14/04/2010 do: 28/04/2010
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Skwirzowa - Sulisławice od km 0+000,00 do km 1+403,00
Ważny od: 14/04/2010 do: 28/04/2010
Tytuł: Transport materiału kamiennego na drogi gminne.
Ważny od: 09/04/2010 do: 16/04/2010
Tytuł: Zakup zestawu asenizacyjnego w celu poprawy systemu odprowadzania ścieków na terenie gminy Łoniów
Ważny od: 22/03/2010 do: 30/03/2010
Tytuł: Przebudowa drogi gminnej Sulisławice przez wieś Nr 001535T od km 0+014,00 do km 0+774,00
Ważny od: 26/02/2010 do: 12/03/2010
Tytuł: Wyjaśnienie do zadania
Ważny od: 14/12/2009 do: 28/12/2009
Tytuł: Szkolny plac zabaw przy szkole podstawowej w Świniarach Radosna Szkoła
Ważny od: 02/12/2009 do: 22/12/2009
Tytuł: Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Łoniów poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Trzebiesławice - Łoniów, Bazów - Wojcieszyce i Świniary Stare - Jasienica.
Ważny od: 20/10/2009 do: 10/11/2009
Tytuł: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Bogoria, Chodków Stary, Kępa Nagnajewska, Krowia Góra, Łążek, Łoniów Kolonia, Bazów, Suliszów, Świniary Nowe, Wnorów, Wojcieszyce.
Ważny od: 14/10/2009 do: 04/11/2009
Tytuł: Kształtowanie centrum wsi Chodków Nowy poprzez zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
Ważny od: 14/10/2009 do: 04/11/2009
Tytuł: Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wnorów
Ważny od: 25/09/2009 do: 15/10/2009
Tytuł: Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łoniowie
Ważny od: 22/09/2009 do: 22/10/2009
Tytuł: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Jeziory
Ważny od: 03/09/2009 do: 23/09/2009
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Wojcieszyce - Lipowiec
Ważny od: 27/08/2009 do: 17/09/2009
Tytuł: Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2009/2010 do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Łoniów
Ważny od: 11/08/2009 do: 18/08/2009
Tytuł: Wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 872 przez wieś Świniary polegającą na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni od km 1+100 do km 3+100
Ważny od: 17/07/2009 do: 29/07/2009
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ dla zadania: Budowa stacji uzdatniania wody dla potrzeb ujęcia wody w miejscowości Ruszcza Kolonia
Ważny od: 15/07/2009 do: 22/07/2009
Tytuł: Remont sali gimnastycznej w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie
Ważny od: 14/07/2009 do: 04/08/2009
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ dla zadania " Budowa stacji uzdatniania wody dla potrzeb ujęcia wody w miejscowości Ruszcza-Kolonia"
Ważny od: 07/07/2009 do: 22/07/2009
Tytuł: Udzielenie kredytu dla Gminy Łoniów
Ważny od: 02/07/2009 do: 09/07/2009
Tytuł: Budowa stacji uzdatniania wody dla potrzeb ujęcia wody w miejscowości Ruszcza-Kolonia
Ważny od: 30/06/2009 do: 22/07/2009
Tytuł: Budowa Urzędu Gminy - roboty wykończeniowe
Ważny od: 23/06/2009 do: 14/07/2009
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ dla zadania: Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łążku
Ważny od: 10/04/2009 do: 15/04/2009
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ dla zadania: Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łążku
Ważny od: 03/04/2009 do: 15/04/2009
Tytuł: Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łążku
Ważny od: 24/03/2009 do: 15/04/2009
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Skwirzowa obok p. Gorczyca
Ważny od: 13/03/2009 do: 02/04/2009
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Chodków Piaseczno
Ważny od: 12/03/2009 do: 01/04/2009
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Nietuja II
Ważny od: 12/03/2009 do: 01/04/2009
Tytuł: Wykonanie usług transportowych
Ważny od: 20/02/2009 do: 27/02/2009
Tytuł: Przebudowa drogi gminnej
Ważny od: 12/02/2009 do: 05/03/2009
Tytuł: Udzielenie kredytu dla Gminy Łoniów
Ważny od: 16/12/2008 do: 23/12/2008
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ dla zadania: Dostawa (zakup) koparko-ładowarki kołowej
Ważny od: 05/12/2008 do: 10/12/2008
Tytuł: Dostawa (zakup) koparko-ładowarki kołowej
Ważny od: 03/12/2008 do: 10/12/2008
Tytuł: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Łoniów, Chodków Nowy, Przewłoka, Łążek, Piaseczno, Świniary Nowe, Trzebiesławice, Suliszów, Skwirzowa, Ruszcza Kolonia, Krowia Góra, Gągolin, Jasienica.
Ważny od: 24/11/2008 do: 15/12/2008
Tytuł: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Łoniów, Chodków Nowy, Przewłoka, Łążek, Piaseczno, Świniary Nowe, Trzebiesławice, Suliszów, Skwirzowa, Ruszcza Kolonia, Krowia Góra, Gągolin.
Ważny od: 08/09/2008 do: 29/09/2008
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Wólka Gieraszowska droga do pól w km 00 + 000 do 00 + 200
Ważny od: 18/08/2008 do: 08/09/2008
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Królewice Bukowa w km 00 + 000 do 00 + 620
Ważny od: 18/08/2008 do: 08/09/2008
Tytuł: Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2008/2009 do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Łoniów
Ważny od: 14/08/2008 do: 22/08/2008
Tytuł: Odbudowa drogi transportu rolnego Świniary - droga do pól w km 00+000 do 00+400
Ważny od: 25/06/2008 do: 15/07/2008
Tytuł: Roboty wykończeniowe budynku Urzędu Gminy w Łoniowie
Ważny od: 25/06/2008 do: 15/07/2008
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ dla zadania: Wykonanie projektu technicznego budowlano wykonawczego na budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej dla gminy Łoniów projektowanej w miejscowości Świniary Nowe
Ważny od: 20/06/2008 do: 30/06/2008
Tytuł: Modyfikacja treści SIWZ dla zadania Wykonanie projektu technicznego budowlano wykonawczego na budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej dla gminy Łoniów projektowanej w miejscowości Świniary Nowe
Ważny od: 20/06/2008 do: 30/06/2008
Tytuł: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4.
Ważny od: 17/06/2008 do: 30/06/2008
Tytuł: Wykonanie projektu technicznego budowlano wykonawczego na budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej dla gminy Łoniów projektowanej w miejscowości Świniary Nowe
Ważny od: 12/06/2008 do: 30/06/2008
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Gieraszowice Nawodzice w km 00 + 000 do 00 + 550
Ważny od: 07/05/2008 do: 27/05/2008
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Wojcieszyce - Lipowiec w km 00 + 000 do 00 + 450
Ważny od: 07/05/2008 do: 27/05/2008
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Skrzypaczowice droga do pól w km 00 + 000 do 00 + 365
Ważny od: 07/05/2008 do: 27/05/2008
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ dla zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi - Etap I"
Ważny od: 07/03/2008 do: 17/03/2008
Tytuł: Wykonanie usług transportowych
Ważny od: 07/03/2008 do: 14/03/2008
Tytuł: Modyfikacja treści SIWZ dla zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi - Etap I"
Ważny od: 07/03/2008 do: 17/03/2008
Tytuł: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi - Etap I
Ważny od: 25/02/2008 do: 17/03/2008
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Gogolin Łążek
Ważny od: 19/10/2007 do: 07/11/2007
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Królewice - Wiązownica Kolonia
Ważny od: 09/10/2007 do: 29/10/2007
Tytuł: Plac zabaw dla potrzeb przedszkola w Łoniowie
Ważny od: 19/09/2007 do: 08/10/2007
Tytuł: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Chodków Nowy, Chodków Stary, Gieraszowice, Łoniów, Piaseczno, Przewłoka, Ruszcza Płaszczyzna, Skwirzowa, Skrzypaczowice, Suliszów, Sulisławice, Świniary Nowe, Trzebiesławice, Wnorów, Wojcieszyce - Piaski
Ważny od: 12/09/2007 do: 02/10/2007
Tytuł: Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008 do szkół podst. i gimnazjów
Ważny od: 31/07/2007 do: 20/08/2007
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Na Rybnicę w m. Bazów
Ważny od: 20/07/2007 do: 09/08/2007
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Skwirzowa w m. Sulisławice i Skwirzowa
Ważny od: 20/07/2007 do: 09/08/2007
Tytuł: Budowa budynku Urzędu Gminy w Łoniowie - etap III
Ważny od: 13/07/2007 do: 03/08/2007
Tytuł: Plac zabaw dla potrzeb przedszkola w Łoniowie
Ważny od: 04/07/2007 do: 23/07/2007
Tytuł: Remont drogi gminnej Królewice-Kolonia Wiązownica
Ważny od: 15/05/2007 do: 23/05/2007
Tytuł: Remont nawierzchni drogi gminnej "Na Rybnicę"
Ważny od: 15/05/2007 do: 23/05/2007
Tytuł: Remont drogi gminnej Bazów-Królewice
Ważny od: 15/05/2007 do: 23/05/2007
Tytuł: Remont drogi gminnej Gieraszowice-Bazów Jeziory
Ważny od: 15/05/2007 do: 23/05/2007
Tytuł: Specyfikacja - Remont dachu OSP Łoniów
Ważny od: 04/04/2007 do: 18/04/2007
Tytuł: Ogłoszenie istotnych warunków zamówienia dla zadania na wykonanie usług transportu.
Ważny od: 12/03/2007 do: 15/03/2007
Tytuł: Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: Ośrodek Integracji Społecznej wsi Świniary Nowe
Ważny od: 21/10/2006 do: 02/11/2006
Tytuł: Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: Ośrodek Integracji Społecznej wsi Świniary Nowe
Ważny od: 29/09/2006 do: 12/10/2006
Tytuł: Wyposażenie zespołu żywieniowego szkoły w Sulisławicach
Ważny od: 29/08/2006 do: 12/09/2006
Tytuł: Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2006/07 do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łoniów
Ważny od: 09/08/2006 do: 16/08/2006
Tytuł: Wykonanie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Świniarach ściana północna budynku szkoły, łącznik, ściana południowa sali gimnastycznej
Ważny od: 21/06/2006 do: 29/06/2006
Tytuł: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie
Ważny od: 24/05/2006 do: 08/06/2006
Tytuł: Wykonanie centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej w budynku OSP Świniary
Ważny od: 11/05/2006 do: 25/05/2006
Tytuł: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych
Ważny od: 09/03/2006 do: 04/05/2006
Tytuł: Wykonanie usług transportowych (np. transport materiał kamienny, piasek).
Ważny od: 08/03/2006 do: 23/03/2006
Tytuł: Budowa budynku Urzędu Gminy w Łoniowie etap II
Ważny od: 17/02/2006 do: 19/04/2006
Tytuł: Udzielenie kredytu dla Gminy Łoniów w wysokości 1000000,00 zł.
Ważny od: 14/11/2005 do: 29/11/2005
Tytuł: Adaptacja części pomieszczeń szkoły w Łoniowie na przedszkole
Ważny od: 12/10/2005 do: 27/10/2005
Tytuł: Przebudowa - remont drogi gminnej Wojcieszyce - Bazów
Ważny od: 19/09/2005 do: 03/10/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Suliszowie
Ważny od: 19/09/2005 do: 03/10/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Wnorów
Ważny od: 19/09/2005 do: 03/10/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Łoniów Kolonia - Wnorów
Ważny od: 19/09/2005 do: 03/10/2005
Tytuł: Przebudowa - remont drogi gminnej Wojcieszyce - Bazów
Ważny od: 31/08/2005 do: 14/09/2005
Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego do budynku GCI w Łoniowie
Ważny od: 19/08/2005 do: 02/09/2005
Tytuł: Przebudowa-modernizacja drogi gminnej w Łoniowie
Ważny od: 17/08/2005 do: 07/10/2005
Tytuł: Wyposażenie budynku GCI w Łoniowie
Ważny od: 04/08/2005 do: 18/08/2005
Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego do budynku GCI w Łoniowie
Ważny od: 04/08/2005 do: 18/08/2005
Tytuł: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łoniów w roku szkolnym 2005/2006
Ważny od: 02/08/2005 do: 18/08/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Gągolinie
Ważny od: 15/07/2005 do: 29/07/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Skrzypaczowicach
Ważny od: 15/07/2005 do: 29/07/2005
Tytuł: Budowa wiaty garażowej przy strażnicy OSP w Sulisławicach. Roboty wykończeniowe
Ważny od: 15/07/2005 do: 29/07/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Chodkowie
Ważny od: 15/07/2005 do: 29/07/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Ruszczy Koloni
Ważny od: 01/07/2005 do: 15/07/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Świniarach Nowych
Ważny od: 01/07/2005 do: 15/07/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Jasienicy
Ważny od: 01/07/2005 do: 15/07/2005
Tytuł: Wymianę parkietu w sali gimnastycznej szkoły w Świniarach
Ważny od: 23/06/2005 do: 11/07/2005
Tytuł: Odbudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Królewice
Ważny od: 15/06/2005 do: 29/06/2005
Tytuł: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Wólce Gieraszowskiej
Ważny od: 15/06/2005 do: 29/06/2005
Tytuł: Wymiana parkietu w sali gimnastycznej szkoły w Świniarach
Ważny od: 30/05/2005 do: 14/06/2005
Tytuł: Wykonanie elewacji wraz z wymianą okien oraz remont sanitariatów w szkole w Gieraszowicach
Ważny od: 30/05/2005 do: 14/06/2005
Tytuł: Budowa budynku Urzędu Gminy - etap II
Ważny od: 06/04/2005 do: 21/04/2005
Tytuł: Wykonanie usług transportowych (np. materiał kamienny, piasek)
Ważny od: 05/04/2005 do: 19/04/2005
Tytuł: Budowę wiaty garażowej przy strażnicy OSP w Sulisławicach
Ważny od: 01/03/2005 do: 16/03/2005
Tytuł: Obsługa bankowa Gminy Łoniów
Ważny od: 12/01/2005 do: 26/01/2005
Tytuł: Wyposażenie budynku gimnazjum w Łoniowie
Ważny od: 22/12/2004 do: 05/01/2005
Tytuł: Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego zewnętrzne schody terenowe oraz pochylnię dla niepełnosprawnych (znajdujących się na skarpie) z pochylnią dla niepełnosprawnych (znajdujących się przy budynku szkoły)
Ważny od: 16/09/2004 do: 30/09/2004
Tytuł: Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2004/2005 do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łoniów
Ważny od: 04/08/2004 do: 18/08/2004
Tytuł: Budowę schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Sulisławicach
Ważny od: 06/07/2004 do: 20/07/2004
Tytuł: Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb szkoły i domu nauczyciela w Sulisławicach
Ważny od: 01/07/2004 do: 15/07/2004
Tytuł: Zaciągnięcie kredytu bankowego
Ważny od: 30/04/2004 do: 14/05/2004
Tytuł: "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Świniarach (ściana północna budynku)"
Ważny od: 25/06/2003 do: 09/07/2003
  ostatnia modyfikacja: 30 Kwiecień 2013 - 11:40
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna